Skip to content

Voor kinderen en jongeren die ziek zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Onderwijs is hier een belangrijk onderdeel van. Onze orthopedagogen en psychologen helpen scholen bij de aanpassing van het lesprogramma en de begeleiding van zieke leerlingen.

Aandacht voor de zieke leerling op school

Zieke leerlingen hebben, net als andere kinderen, recht op onderwijs. Dit geldt voor zieke kinderen in het ziekenhuis, maar ook voor zieke kinderen thuis. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerling. Dit vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Scholen en leerkrachten staan hier gelukkig niet alleen voor. Zij kunnen steun krijgen van een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerling (OZL) voor de aanpassing van het lesprogramma en het omgaan met de ziekte. De ondersteuning is kosteloos en wordt betaald vanuit het rijk.

Onderwijsondersteuning voor de zieke leerling

De consulent OZL vervult een coördinerende rol en adviseert bij het opstellen van handelingsplannen, legt contact met betrokkenen rond de zieke leerling en verstrekt informatie over de gevolgen van ziekte en behandeling voor zover relevant in verband met het onderwijs. Ook kan de consulent in gesprek gaan met het schoolteam of de klas van de zieke leerling over wat hen bezighoudt rondom de zieke leerling. Advisering over het omgaan met rouw in de klas en op school kan ook een onderdeel zijn. Elk ondersteuningstraject heeft als algemeen doel onderwijsachterstanden te voorkomen of te beperken en het sociale en emotionele welzijn van zieke leerlingen te bevorderen.

Een zieke leerling aanmelden

Meteen een aanmelding doen om gebruik te maken van de ondersteuning van de consulent? Vul dan het aanmeldformulier in. Neem daarvoor wel eerst contact op met de ouders van de leerling en laat hen de algemene toestemmingsverklaring tekenen voordat je de persoonsgegevens van de leerling aan ons doorgeeft. Beide formulieren kun je hieronder downloaden. Na ontvangst van de formulieren nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Vragen?

Wil je meer informatie over de ondersteuning en begeleiding van zieke leerlingen? Neem contact op met Saskia Peen.

Netwerk Ziezon
Back To Top