Skip to content

Sommige leerlingen hebben wat meer ondersteuning nodig dan andere leerlingen. De orthopedagogen en psychologen van Klaarr Educatie helpen scholen en ouders bij de begeleiding van zieke kinderen en kinderen met leer- of gedragsproblemen. Wij bieden verschillende begeleidingsprogramma’s die gericht zijn op de ontwikkeling van specifieke vaardigheden van kinderen. Daarnaast geven we advies aan ouders en leerkrachten over hoe zijn hun kind of leerling kunnen ondersteunen.

Back To Top