Skip to content

Wil je een beter beeld krijgen van de psychologische en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind of leerling? Psychologisch onderzoek brengt verschillende vaardigheden in kaart, zoals het denkvermogen, werkhouding, concentratie en omgaan met falen.

Persoonlijke ontwikkeling van kinderen

Op de basisschool leren kinderen basisvaardigheden zoals rekenen en lezen, maar daarnaast maken ze ook een psychologische ontwikkeling door. Ze leren de werkelijkheid te begrijpen, verbanden te leggen, met aandacht aan taken te werken en ze leren om te gaan met falen. De persoonlijkheid ontwikkelt zich en ze worden zich bewust van hun sociale omgeving.

Leervermogen in beeld met psychologisch onderzoek

De psychologische ontwikkeling heeft veel impact op het leervermogen van kinderen. Een kind die zich niet goed kan concentreren, zich onzeker voelt of niet goed begrijpt hoe je een leertaak kunt aanpakken, kan vastlopen in de ontwikkeling. Met een psychologisch onderzoek kun je een beeld krijgen van de leermogelijkheden van een kind, de werkhouding, aandacht, concentratie, taakaanpak, omgaan met falen etc.

Advies over onderwijsbehoefte

Het psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren orthopedagogen en psychologen van Klaarr Educatie. Zij maken van het onderzoek een verslag waarin ze de onderwijsbehoeften van het kind beschrijven en advies geven over eventuele vervolgstappen. Dit verslag bespreken zij met de ouders en (met toestemming van de ouders) ook met de school. Het doel van dit gesprek is om gezamenlijk tot de juiste aanpak voor het kind te komen. Als het nodig is, kunnen we een kind doorverwijzen naar jeugdhulpinstanties, logopedie of fysiotherapie.

Gesprek met het kind

Wij vinden het van belang om inzicht te krijgen in de ervaring van het kind zelf. Hoe ervaart het kind zelf het naar school gaan en de omgang met leeftijdgenoten? Dit levert vaak hele waardevolle informatie op voor de verdere begeleiding van kinderen. In gesprekken met kinderen komen vaak bruikbare oplossingen naar voren.

Intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling

Als onderdeel van het psychologisch onderzoek, kunnen we ook een intelligentietest afnemen om een breder beeld te krijgen van de ontwikkeling van een kind. Ook doen we onderzoek naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het gaat dan bijvoorbeeld over onzekerheid, faalangst, hyperactiviteit, problemen in het aangaan van contacten met leeftijdgenoten etc.

Meer weten over onze onderzoeken?

Onze orthopedagogen en psychologen helpen je graag verder.

Back To Top