Skip to content

Jonge kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Ze leren via spel en activiteiten. Hoe weet je of een kind op schema loopt in de ontwikkeling? Wanneer heeft een kind extra ondersteuningsbehoeften en hoe zorg je dat het onderwijsaanbod daar goed op aansluit?

Ontwikkeling van het jonge kind in beeld

Jonge kinderen in de leeftijd van drie tot zeven jaar hebben soms specifieke onderwijsbehoeften die lastig in kaart te brengen zijn met testen. Met een goed beeld van de ontwikkeling van jonge kinderen, kun je het onderwijsaanbod beter laten aansluiten op de wereld van kinderen zodat ze uitgedaagd worden om te leren. Zo bereid je ze goed voor op het formele leren in de basisschool.

Observaties en specifieke testen voor jonge kinderen

Om een goede indruk te krijgen van de ontwikkeling van een kind, observeren onze ervaren orthopedagogen en psychologen het kind in de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of op school. Zij kijken naar de ontwikkeling van het kind op verschillende gebieden zoals cognitie, spel, taalontwikkeling, leervoorwaarden, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Door middel van zowel verbale als non-verbale tests, krijgen we een goede indruk van de cognitieve ontwikkeling van het jonge kind. Ook kunnen we speciale testen afnemen die geschikt zijn om de cognitieve ontwikkeling van het jonge kind in kaart te brengen.

Meer weten over onze onderzoeken?

Onze orthopedagogen en psychologen helpen je graag verder.

Back To Top