Skip to content

Gericht werken aan een visie en aanpak

De onderwijsadviseurs van Klaarr begeleiden jouw schoolteam bij het proces en de besluitvorming rondom onderwijsondersteuning voor hoogbegaafden. Het traject start met een analyse van de huidige situatie (nulmeting). Wat verstaat het team onder hoog- en meerbegaafdheid? Hoe staat het met de kennis en vaardigheden? Wat zijn vraagstukken die er liggen en welke ontwikkelbehoeftes liggen er? Op basis van de nulmeting kijken we samen naar een passende vorm voor het begeleidingstraject.

Wat levert dit traject op?

  • Een door het gehele team gedragen visie en beleid.
  • Een consistente en structurele aanpak in de school t.a.v. signalering en ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen.
  • Een beredeneerd aanbod voor hoogbegaafde leerlingen en kennis over hoe je dit in een OPP verwerkt.
  • Inzicht in hoe je binnen dat aanbod keuzes kunt maken voor versnellen, compacten en verrijken.
  • Aangescherpte kennis en vaardigheden van leerkrachten op het gebied van signalering en gedifferentieerd lesgeven

Preventief denken en handelen

Klaarr gelooft in duurzame onderwijsoplossingen. Daarom is het belangrijk om te kijken hoe je als school kunt zorgen dat je er op tijd bij bent wanneer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. Hierbij staat het welbevinden van de hoogbegaafde leerling altijd centraal.

Heb je advies nodig over onderwijsondersteuning voor hoogbegaafden?

Onze onderwijsadviseurs helpen je daar graag bij. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Back To Top