Skip to content

Bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het leervermogen van kinderen. Daarom is het goed dat kinderen op school voldoende bewegen. Klaarr helpt scholen om de schooldag dynamischer te maken.

Leren door te bewegen

Door de jaren heen is de schooldag veel statischer geworden. Kinderen zitten veel meer stil, mede door het gestegen computergebruik, en kinderen spelen minder vaak buiten. Hierdoor gaat de motorische ontwikkeling van kinderen achteruit en neemt het aantal kinderen met overgewicht toe. Beweging is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, maar ook voor hun lerend vermogen. Kinderen leren door te ervaren en te doen. Daarnaast heb je spierspanning nodig om bepaalde taken te kunnen uitvoeren zoals schrijven. Als de spierspanning niet sterk genoeg is, kunnen schrijfproblemen ontstaan.

Meer beweging in de school

Hoe zorg je nu dat je de schooldag weer dynamisch maakt? Dit kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld beweegtussendoortjes en coöperatieve werkvormen introduceren. Belangrijk is dat je een visie ontwikkeld op bewegen in de school. Zo zorg je dat je beweging in de school structureel een plek geeft en dat het niet een eenmalige ingreep is waarvan het effect weer verdwijnt.

Een duurzaam beweegplan

Klaarr helpt scholen bij het ontwikkelen van een visie op bewegen in de school. Hoe maak je de schooldag dynamischer (dynamische schooldag) en hoe kun je beweging inzetten tijdens het leren (bewegend leren)? Als vervolg op de visie maken we samen met de school een beweegplan. Wat doe je wel en wat doe je niet? Hoe zet je de organisatie hiervoor op?

Training, coaching en inspiratiesessies

Om te zorgen dat de visie en het beweegplan niet een papieren document blijft, helpen onze onderwijsadviseurs ook bij de implementatie en kwaliteitsborging. We trainen en coachen het onderwijsteam bij het dynamischer maken van de schooldag. In deze trainingen geven we leerkrachten en onderwijsassistenten praktische handvatten om beweging in te zetten in het leerproces. Ook hebben we een trainingsprogramma om leerkrachten en externen te begeleiden bij het effectief buitenspelen.

Training Dynamische Schooldag

Resultaten na dit traject

  • Structureel meer aandacht voor beweging in de school door een helder beleid
  • Het schoolteam weet hoe ze beweging kunnen toepassen in de klas
  • Goede begeleiding van externen waardoor de beweging binnen en buiten de klas goed op elkaar aansluit
  • Gezonde kinderen met sterke motorische en sociaal-emotionele vaardigheden
  • Betere leerprestaties

Meer informatie over de dynamische schooldag?

Neem contact op met onze onderwijsadviseur Marianne Effting. Zij kan al je vragen beantwoorden over beweging in de school. Met haar achtergrond in het bewegingsonderwijs brengt ze letterlijk en figuurlijk dynamiek in de school.

Back To Top