Skip to content

Waarom loopt een kind vast op school of ontwikkelt een kind zich juist heel vlot? Intelligentieonderzoek kan antwoord geven op deze vraag. Inzicht in sterke en minder sterke punten van de verstandelijke ontwikkeling helpt om grip te krijgen op de ontwikkeling van een kind.

Intelligentieonderzoek en advies op maat

Een intelligentieonderzoek bestaat uit een voorgesprek, afname van een intelligentietest en een handelingsgericht advies op maat. Onze orthopedagogen en psychologen werken o.a. met de WISC-V-NL. De WISC-V-NL is de meest gebruikte intelligentietest in Nederland. Deze intelligentietest bestaat uit vragen en opdrachten en meet zowel aangeleerde kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden. We gebruiken intelligentie testen die afgestemd zijn op de leeftijd van het kind en op eventuele bijzonderheden, zoals de beheersing van de Nederlandse taal.

Uitkomsten van een intelligentietest

Uit de intelligentietest komen IQ-scores voor verschillende vaardigheidsgebieden naar voren. De IQ-score geeft een beeld van de sterke kanten van het kind en laat ook zien met welke vaardigheden het kind meer moeite heeft. Een intelligentieonderzoek staat nooit op zich. Wij baseren ons advies op de informatie die school, ouders en het kind zelf inbrengen. Intelligentie testen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de huidige ontwikkeling van een kind en zijn vaak onderdeel van een breder onderzoek naar de onderwijsbehoeften van een kind.

Is mijn kind of leerling hoogbegaafd?

Als je het vermoeden hebt dat jouw kind hoogbegaafd is, kun je met een begaafdheidsonderzoek kijken naar het niveau van de schoolse vaardigheden aan de hand van toetsen voor lezen, spellen en rekenen, motivatie, creativiteit en niet-schoolse vaardigheden.

Hoogbegaafdheid onderzoek

Meer weten over onze onderzoeken?

Onze orthopedagogen en psychologen helpen je graag verder.

Back To Top