Skip to content

Centraal in onze aanpak staat het realiseren van duurzame onderwijsoplossingen. Wij geloven niet in symptoombestrijding en ‘pleisters plakken’. Wij gaan voor toekomstbestendige onderwijsoplossingen met impact die gedragen worden door de hele school.

Critical friend

Hoe doen wij dat? Door eerst de vraag achter de vraag te halen en goed te analyseren wat de kern is van het probleem of de uitdaging. Samen met jou gaan we op zoek naar de onderbouwing voor effectieve oplossingen die passen bij de school. We dagen je uit om buiten de kaders te denken en zijn  gedurende het gehele proces jouw ‘critical friend’.

Lerende organisatie

Ons doel is om te zorgen dat veranderingen verankerd worden in de school en als ultieme stap is dat het schoolteam dit soort verbeteringen zelf kan voortzetten. Daarom begeleiden we scholen in de ontwikkeling naar een lerende organisatie waarin het hele schoolteam samenwerkt aan verbetering van het onderwijs. Eigenaarschap speelt hierbij een belangrijke rol. Want als mensen zich eigenaar voelen van de verandering of verbetering, zorg je dat ze aanjagers worden van ontwikkeling.

Verbetercyclus

Wij werken volgens de verbetercyclus van Klaarr. Door alle stappen te doorlopen zorgen wij voor duurzame onderwijsoplossingen.

Klaarr Werkwijze 2022

Informatie over de organisatie

Jaarverslag 2021

Kerncijfers 2021

Back To Top