Skip to content

Groepsplanloos werken betekent méér dan het loslaten van het twee keer per jaar schrijven van groepsplannen voor de basisvakken zoals jarenlang van leerkrachten werd verwacht. Veel scholen zijn op zoek naar vormen waarbij de administratieve last zo min mogelijk is en tegelijkertijd voldaan wordt aan ‘zicht op ontwikkeling’ zoals de inspectie verlangt. Voor elke school is het goed mogelijk om dit in te richten binnen hun handelings- en opbrengstgerichte cyclus, mits aan de juiste voorwaarden wordt voldaan.

Wil je weten hoe je groepsplanloos werken in jouw school kunt inzetten?

Onze onderwijsadviseurs kunnen je hier meer over vertellen. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Back To Top