Skip to content

Naar een hoger taal- en leesniveau

De onderwijsadviseurs van Klaarr helpen scholen bij het bepalen van een koers en aanpak zodat je met de juiste focus het lees- en taalonderwijs versterkt. Om de kwaliteit van het taalonderwijs te vergroten, verzorgen we training en coaching van leerkrachten, intern begeleiders en onderwijsassistenten. Klassenbezoeken kunnen hier een onderdeel van zijn. Ook geven we ondersteuning aan taalcoördinatoren en helpen we bij de opzet van leerlijnen. 

Gericht werken aan taal- en leesonderwijs

Onze onderwijsadviseurs zijn expert op het gebied van taal en lezen. Zij  kunnen jouw school ondersteunen bij de verschillende onderdelen van het taal- en leesonderwijs.

Een greep uit onze dienstverlening:

  • Een uitdagend aanbod voor betekenisvol en functioneel schrijven voor groep 1 t/m 8
  • Een impuls voor het werken aan mondelinge taalvaardigheid in de groepen 1 t/m 8
  • Ontwikkeling van een leesplan in de school als start van een effectieve leescultuur
  • Integreren van taal- en leesonderwijs binnen wereldoriëntatie. 
  • Effectieve leesbegeleiding op niveau 2 en 3 voor leerkracht en onderwijsassistent
  • Digitale ouderbijeenkomsten leesonderwijs en thuis lezen

Onze aanpak

Elke school en elk team is anders. Het plan van aanpak stellen we samen in overleg en op basis van de specifieke vragen van een school of scholengroep. Een praktische invulling van onze samenwerking kan bestaan uit werkbijeenkomsten met teams of bouwgroepen, het begeleiden van studiedagen, klassenbezoeken en individuele coaching of coaching in kleine groepen.  

Inspiratiesessie Begrijpend Lezen

Wil je het begrijpend leesonderwijs op school verbeteren en ben je op zoek naar inspiratie? Onze leesexperts Inez Molenaar en Lotte Heij komen graag bij je langs op school om een frisse blik te geven op het begrijpend leesonderwijs. Een inspiratie sessie van 1,5 uur waarin we je meenemen in o.a. de volgende onderwerpen:

  • Wat zijn de nieuwste inzichten binnen het begrijpend leesonderwijs?
  • Hoe kun je zonder methode met begrijpend lezen aan de slag?
  • Hoe kun je minder goede (begrijpend) lezers ondersteunen?
  • Welke aanpak voor het leesonderwijs past bij jouw school en hoe kun je dit vormgeven?

Wil je het taal- en leesonderwijs versterken op jouw school?

Onze onderwijsadviseurs helpen je daar graag bij. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Back To Top