Skip to content

Een veilige leeromgeving is cruciaal. Leerlingen komen pas echt tot groei en ontwikkeling in een positieve leercultuur. Klaarr begeleidt leerkrachten en onderwijsassistenten bij het versterken van het pedagogisch handelen met training en coaching on the job.

Pedagogisch handelen als basis

De relatie tussen de leerkracht en leerling is een wisselwerking. De leerkracht kan controle uitoefenen op gedrag in een groep door op een goede manier pedagogisch te handelen. Klaarr biedt trainingen en coaching on the job om het pedagogisch handelen van leerkrachten en onderwijsassistenten te versterken. In deze trainingen besteden we aandacht aan hoe je een positieve relatie opbouwt met leerlingen, hoe je autonomie bij leerlingen bevordert en hoe je omgaat met lastig gedrag.

Training Pedagogisch Handelen

In de training ‘Pedagogisch handelen’ bieden we de theorie aan van pedagogisch handelen. Theoretische kennis over de achtergrond van ongewenst gedrag is helpend om de motieven en behoeften van leerlingen beter in kaart te brengen.In de training wisselen we theorie af met praktijkvoorbeelden, opdrachten en intervisie.

Je kunt de training ‘Pedagogisch handelen’ ook combineren met de training ‘Groepsvorming’ of met een Nulmeting rondom het pedagogisch handelen in de school.

Naar de training

Coaching on the job

Daarnaast verzorgen wij coachingstrajecten voor leerkrachten en onderwijsassistenten om inzicht te krijgen in hun pedagogisch handelen. De onderwijsadviseur doet klassenbezoeken en nagesprekken waarbij het doel is dat de leerkracht controle kan uitoefenen op zijn of haar eigen reactie op het gedrag van de leerlingen waardoor ongewenst gedrag afneemt. Ontwerpen van een sociogram, co-teaching en video-opnamen kunnen onderdeel zijn van de begeleiding.

Meer weten over het trainen van pedagogisch handelen in de klas?

Onze onderwijsadviseurs vertellen je er graag meer over. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Back To Top