Skip to content

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak al op jonge leeftijd een ontwikkelingsvoorsprong op leeftijdsgenootjes, maar dat betekent niet dat zij geen problemen kunnen ervaren met het leren. De specialisten van Klaarr Educatie begeleiden hoogbegaafde kinderen bij het inzichtelijk maken waar zij tegenaan lopen en het vinden van een juiste aanpak om zichzelf verder te ontwikkelen.

Inzicht in de uitdagingen van hoogbegaafde kinderen

Het komt regelmatig voor dat hoogbegaafde leerlingen ondanks hun goed ontwikkelde cognitieve capaciteiten, problemen ondervinden bij het uitvoeren van taken. Zij lopen bijvoorbeeld vast op taakaanpak of worden belemmerd door een te perfectionistische instelling. Hierdoor kunnen werkhoudingsproblemen en faalangst ontstaan wat kan leiden tot onderprestatie.

Oplossingsgerichte gesprekken

Om hoogbegaafde leerlingen goed te kunnen ondersteunen, is het belangrijk om samen met school en ouders te kijken naar de specifieke situatie van het hoogbegaafde kind. Dit kan in de vorm van oplossingsgerichte gesprekken met de leerkracht, ouders en het kind. In deze gesprekken denken we vanuit mogelijkheden en stellen we de oplossing centraal. We kijken naar ‘wat werkt’ en stimuleren de leerling om eigenaarschap te nemen over zijn of haar eigen leerproces.

Inzicht in leerstrategieën met ‘Krachtig talent’

Naast oplossingsgerichte gesprekken, heeft Klaarr Educatie het programma ‘Krachtig talent’ waarmee onze specialisten ondersteuning bieden aan leerlingen die (risico lopen op) onderpresteren, leerlingen die ondersteuning nodig hebben bij het aanleren van effectieve leerstrategieën en leerlingen die begeleiding nodig hebben bij het durven en leren omgaan met het maken van fouten. Hierbij maken we gebruik van het ‘Model van Talent Ontwikkeling’ (MTO) en besteden we aandacht aan de kracht van de leerling zelf, de omgeving en het proces van leren.

Literatuur: Kuipers, J. (2010). De kracht in jezelf. Drachten, Nederland: Eduforce

Ervaringen met programma ‘Krachtig Talent’

“Ik heb de begeleiding van mijn dochter als positief ervaren. Ze kwam steeds blijer en vrolijker terug van de begeleidingsmomenten. Qua resultaten op school is er een groei geweest, ze kreeg weer meer zelfvertrouwen in haar eigen kunnen. Ze durft nu meer fouten te maken (het doel van het traject), maar het is nog lastig om in te schatten in hoeverre ze in staat is het geleerde ook in nieuwe situaties toe te passen. Ik heb het met name als positief ervaren dat ik het plezier van mijn dochter weer terug zag komen. Daarnaast vond ik de evaluatiemomenten positief. Ik heb geen verbeterpunten en zou dit traject zeker aanraden aan anderen. Het heeft mijn dochter echt geholpen.”
Januari 2020 – moeder van een twaalfjarige leerling in Landsmeer

“Gisteren hebben wij een mooi traject mogen afsluiten van ‘Krachtig Talent’. Door middel van oplossingsgerichte gesprekken met een hoogbegaafde leerling, hebben we in kaart kunnen brengen hoe ze weer met meer plezier naar school kan gaan. In gesprekken met de leerkrachten en de leerling, hebben we haar talenten en valkuilen gesignaleerd. Door middel van het bewust inzetten van versterkende gedachten, hebben we haar valkuilen kunnen ombuigen waarbij haar talenten versterkt worden. Tot slot zijn we aan de slag gegaan met het leren leren. Een periode van tien weken waarbij de kracht van de leerling zelf, de omgeving en het proces van het leren intensief aan bod komt.”
Maart 2019 – Anja Schouten, Psycholoog Klaarr educatie

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma ‘Krachtig talent’ en hoogbegaafdheid, neem contact op met Klaarr, afdeling BL!NK-UIT:

Back To Top