Skip to content

De taken van een onderwijsassistent kunnen per school verschillen. Dat gaat van meehelpen in de klas tot het begeleiden van leerlingen. Wil je weten hoe je de onderwijsassistent effectief kunt inzetten om kwalitatief onderwijs te verzorgen? Klaar ondersteunt scholen bij het vormgeven van een duurzaam en effectief beleid op de onderwijsassistent.

Meer taken en verantwoordelijkheid, maar ook de juiste vaardigheden?

Onderwijsassistenten nemen steeds meer taken en verantwoordelijkheden over van de leerkracht. In de vooropleiding van de onderwijsassistent komen de didactische en pedagogische basisvaardigheden veel minder aan bod. Daarnaast hebben ze weinig achtergrondkennis over gedrags- en leerproblemen van kinderen en vakspecialistische kennis terwijl dit een dagelijkse praktijk is in de klas. Het opleiden van je onderwijsassistent(en) is daarom een belangrijke stap naar hogere onderwijskwaliteit.

Visie op samenwerking met de onderwijsassistent

Effectieve inzet van de onderwijsassistent begint bij een heldere visie op de samenwerking tussen leerkracht en onderwijsassistent. Waarom werk je samen met een onderwijsassistent? Welk doel wil je hiermee bereiken? Je kunt je afvragen of je onderwijsassistenten wilt laten specialiseren in een bepaald vak of juist niet en hoe je de autonomie van een onderwijsassistent vormgeeft. Als de visie helder is, wil je vervolgens weten hoe de samenwerking met de onderwijsassistent eruit moet gaan zien. Welke verwachtingen heb je van de onderwijsassistent? Welke taken voeren ze uit en welke scholing en/of ondersteuning hebben ze hiervoor nodig?

Resultaten van dit traject

  • Een duidelijke visie op de samenwerking met en verantwoordelijkheden van onderwijsassistenten in de school
  • Duidelijke afspraken en verwachtingen over de samenwerking voor alle teamleden in de school
  • Een hogere werktevredenheid van de onderwijsassistent
  • Lagere werkdruk en meer werkplezier voor de leerkracht
  • Leerlingontwikkeling stijgt door effectievere interventies en begeleiding
  • Duurzame inzetbaarheid van het gehele onderwijsteam

Op onze school is nu duidelijk wat de rol is van de onderwijsassistent en welke didactische en pedagogische scholing er voor hen nodig is. De leerkrachten en onderwijsassistenten werken nu al efficiënter samen en hierdoor behalen we meer resultaat bij onze leerlingen. 

Scholingsaanbod voor de onderwijsassistent

Klaarr biedt verschillende trainingen voor onderwijsassistenten op het gebied van didactische en pedagogische vaardigheden. Dat varieert van e-learnings, live trainingen en een combinatie van online en offline leren (blended learnings). Als aanvulling op de trainingen, geven onze ervaren onderwijsadviseurs persoonlijke begeleiding aan onderwijsassistenten. Op die manier zorgen we dat er een goede overdracht is van theorie naar praktijk. Deze begeleiding stemmen we af op de wensen en behoeften van de onderwijsassistent. Voor meer informatie hierover kun je kijken bij ons scholingsaanbod voor onderwijsassistenten.

Scholingsaanbod

Meer weten over dit traject?

De onderwijsadviseurs van Klaarr ondersteunen scholen bij het vormgeven van een beleid op de ontwikkeling van en samenwerking met de onderwijsassistent. Met een helder en goed gekaderd beleid, zorg je dat je de onderwijsassistent op een effectieve en duurzame manier blijft inzetten. Vraag een vrijblijvend gesprek aan met één van onze onderwijsadviseurs voor meer informatie over dit traject.

Back To Top