Skip to content

Lezen en spellen zijn vaardigheden die we als mens dagelijks gebruiken. Laat jouw leerling of kind onvoldoende vorderingen zien op het gebied van lezen en spellen ondanks goede en langdurige hulp op school? Dyslexieonderzoek kan uitwijzen of er sprake is van dyslexie en geeft handvatten om kinderen verder te begeleiden bij lezen en spelling.

Hoe onderzoeken we dyslexie bij kinderen?

In een dyslexieonderzoek kijken we niet alleen naar de ontwikkeling van kinderen op het gebied van lezen en spellen. We onderzoeken ook de vaardigheden die van belang zijn om te kunnen leren lezen en spellen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het onderscheiden van letters, het koppelen van de goede klank aan een letter en het samenvoegen van letters en klanken in de goede volgorde. Vaak combineren we onderzoek naar dyslexie met intelligentieonderzoek om uit te sluiten dat er geen sprake is van een breder probleem.

Hoe stellen we dyslexie vast?

Bij vaststellen van dyslexie wordt uitgegaan van de definitie van dyslexie, zoals die door Stichting Dyslexie Nederland is opgesteld: “Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking”. Als er sprake is van dyslexie, geven we ook een dyslexieverklaring af.

Welke begeleiding heeft een dyslectisch kind nodig?

Een dyslexieonderzoek geeft antwoord op de vraag of er sprake is van dyslexie, maar vooral ook op de vraag hoe het kind het beste begeleid kan worden. Met de juiste ondersteuning hoeft dyslexie geen beperking te zijn. Omdat lezen en spelling een basisvaardigheid is die je ook nodig hebt voor andere vakken, kan dyslexie voor een kind veel impact hebben. Kinderen kunnen faalangst ontwikkelen en last hebben van laag zelfvertrouwen. Onze orthopedagogen en psychologen helpen bij het vinden van een gerichte aanpak om het lezen en spellen van kinderen met dyslexie te verbeteren zodat ze ook weer lekker in hun vel gaan zitten.

Meer weten over onze onderzoeken?

Onze orthopedagogen en psychologen helpen je graag verder.

Back To Top