Skip to content

Rekenen is een basisvaardigheid die iedereen nodig heeft om later te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom is het van belang om doorlopend aandacht te hebben voor rekenonderwijs en te zorgen dat het blijft aansluiten bij wat leerlingen nodig hebben. Hoe kun je een toekomstbestendig rekenbeleid vormgeven waarbij het schoolteam doorlopend samenwerkt aan verbeteringen?

Traject rekenonderwijs versterken

Een effectief rekenbeleid zorgt ervoor dat jouw leerlingen met goede rekenvaardigheden naar het voortgezet onderwijs gaan. Aan de basis staan betrokken leerlingen en didactisch vaardige leerkrachten die regie durven te nemen op het onderwijs. De onderwijsadviseurs van Klaarr Educatie adviseren en begeleiden scholen bij het vinden van de juiste aanpak en scholing om een kwaliteitsslag te kunnen maken in het rekenonderwijs. Door binnen ons onderwijsadvies uit te gaan van de referentieniveaus is de kwaliteitsverbetering altijd volgens het nieuwe inspectiekader.

  1. Visie op rekenonderwijs

Een toekomstbestendig rekenbeleid begint bij een duidelijke visie op rekenonderwijs. Klaarr helpt schoolteams bij het vormen van een frisse en werkbare visie op rekenonderwijs. Een basis van waaruit het schoolteam samen kan gaan werken aan kwaliteitsverbetering.

  1. Strategische keuzes

Wat zijn effectieve interventies voor jouw school om rekenresultaten te verbeteren? Wat hebben leerkrachten nodig om goed rekenonderwijs te verzorgen? Onze onderwijsadviseurs begeleiden schoolteams bij het maken van keuzes en het formuleren van de vervolgstappen.

  1. Implementatie van rekenmethoden

Hoe kies je en implementeer je een goede rekenmethode? Een goede voorbereiding en begeleiding speelt een grote rol in het succes van de implementatie. Onze onderwijsadviseurs ondersteunen bij de implementatie zodat scholen het beste halen uit de rekenmethoden.

  1. Versterking van de rekenlessen

Aan de basis van goed rekenonderwijs staat de didactische vaardigheid van de leerkracht. Hoe bouw je een goede rekenles op, hoe geef je effectieve instructie en feedback? Onze onderwijsadviseurs trainen en coachen leerkrachten in de didactiek om de rekenlessen naar een hoger niveau te tillen.

Wil je het rekenonderwijs versterken op jouw school?

Onze onderwijsadviseurs helpen je daar graag bij. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Back To Top