Skip to content

Van scholen wordt verwacht dat zij iedere leerling een passend onderwijsaanbod bieden. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe creëer je de juiste basis zodat het onderwijsteam naast het reguliere onderwijs extra ondersteuning kan bieden aan individuele leerlingen? Hoe zorg je dat je leerlingen met extra onderwijsbehoeften op tijd signaleert?

Iedere leerling is uniek

Als je in de klas rondkijkt, weet je één ding zeker: ieder kind is uniek. Sommige kinderen vliegen gemakkelijk door de leerstof, terwijl andere kinderen moeilijkheden ervaren met het leren. Je hebt drukke kinderen in de klas, stille kinderen, hoogbegaafde kinderen en kinderen met een moeilijke situatie thuis die ze meenemen naar de school. Ongeveer een kwart van de kinderen in de klas heeft extra ondersteuning nodig.

Preventief werken aan passend onderwijs

Vaak komt een orthopedagoog of psycholoog pas in beeld als een kind vastloopt in de klas. Door als school preventief te werken aan een sterke basisondersteuning zorg je dat je zoveel mogelijk kinderen een plek kan bieden in het reguliere basisonderwijs zonder dat de werkdruk van leerkrachten toeneemt. Dit bereik je met een veilig pedagogisch klimaat in de school, een goede gedragsaanpak, sterk pedagogisch-didactisch handelen en een systematische handelingsgerichte werkwijze.

Ondersteuningsadviseur in de school

De ondersteuningsadviseur (OSA) van Klaarr Educatie zijn ervaren orthopedagogen en psychologen die scholen structureel helpen bij het opzetten, implementeren en uitvoeren van passend onderwijs.

De ondersteuningsadviseur:

  • geeft advies over hoe de basisondersteuning geoptimaliseerd kan worden
  • is sparringspartner voor de intern begeleider
  • verzorgt verschillende soorten leerling onderzoeken
  • neemt deel aan ondersteuningsteams
  • sluit aan bij oudergesprekken
  • is sparringspartner voor de intern begeleider

Een vast gezicht in de school

Onze ondersteuningsadviseurs werken handelingsgericht en oplossingsgericht. Eerst proberen we samen de vraag helder te krijgen, inzicht te geven en de juiste oplossing te vinden voor de leerling. We zetten samen met de school een ondersteuningsstructuur op waarbij duidelijk is wie wat doet en welke ondersteuning nodig is van buitenaf. Met de OSA haal je een vast gezicht in jouw school. Iemand die structureel mee kan denken met intern begeleiders, leerkrachten en directie over passend onderwijs.

Een ondersteuningsadviseur op jouw school

Wil je weten wat onze ondersteuningsadviseurs kunnen betekenen voor jouw school? Neem dan contact op met Heleen Zaal.

Back To Top