Skip to content

Een prettig en georganiseerd groepsklimaat heeft een positieve impact op de leerresultaten van de leerlingen. Klaarr verzorgt de training ‘Groepsvorming’ en biedt ook trainingen aan schoolteams in een breder pedagogisch professionaliseringsprogramma.

Ieder jaar een groepsvormend proces

Aan het begin van ieder schooljaar start er weer een nieuw groepsvormend proces van ongeveer 6 tot 7 weken. De kinderen zijn er twee maanden uit geweest en de leerkracht staat misschien voor een nieuwe groep. Hoe gingen we ook al weer met elkaar om in de klas? Wat brengen de leerlingen mee vanuit de thuissituatie? Soms kan er een sterke onderlinge dynamiek ontstaan tussen verschillende leerlingen in een klas wat kan leiden tot verstoring van sociale verhoudingen in de groep.

Training Groepsvorming

Klaarr verzorgt de training ‘Groepsvorming’ voor (startende) leerkrachten en onderwijsassistenten. In deze training staat het bouwen aan een positief en gestructureerd groepsklimaat centraal. Je leert o.a. hoe je kunt omgaan met een moeilijke groep, hoe je kunt ingrijpen en zorgen dat je consequent blijft. We doen dit aan de hand van coaching in de klas, spel activiteiten, vraaggesprekken en co-teaching.

Training groepsvorming

Pedagogische vaardigheden van het team versterken

Wil je de pedagogische vaardigheden van het onderwijsteam opfrissen of wil je het juist onderdeel laten zijn van een breder professionaliseringsprogramma? Het aantal sessies en de inhoudelijke invulling van het trainingsprogramma stemmen we af op de behoefte van de school.

Je kunt de training ‘Groepsvorming’ bijvoorbeeld ook combineren met de training ‘Pedagogisch handelen’ of met een Nulmeting rondom het pedagogisch handelen in de school. Daarnaast is het mogelijk om aanvullend coaching on the job te doen in de verschillende groepen.

Naar trainingsaanbod

Wil je meer grip krijgen op groepsprocessen in de klas?

Onze onderwijsadviseurs helpen je daar graag bij. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Back To Top