Skip to content

Hoe zorg je ervoor dat iedere leerling toegang krijgt tot extra ondersteuning bij taal- en rekenvaardigheden? Klaarr en Yeppe verzorgen samen de leerlingondersteuning op basisscholen. Een kwalitatieve en betaalbare oplossing met maximale impact voor de leerling en de school.

Betaalbare en kwalitatieve leerlingbegeleiding voor taal en rekenen

Begeleiding laten verzorgen door onderwijsadviseurs is vaak duur voor scholen vanwege het hoge uurtarief. Daarnaast zijn basisscholen terughoudend om begeleiders in te zetten die niet van een onderwijsadviesorganisatie komen, omdat deze begeleiders geregeld minder ervaring in het onderwijs hebben. Door de krachten van onderwijsadviseurs van Klaarr en begeleiders vanuit Yeppe te bundelen, kunnen we professionele en betaalbare begeleiding van leerlingen bieden.

Verlaging werkdruk door compleet ondersteuningsprogramma

Het leerlingbegeleidingprogramma werkt als volgt. De onderwijsadviseur stelt samen met de intern begeleider een plan op voor de leerlingondersteuning. Vervolgens draagt de onderwijsadviseur het plan over aan de begeleiders, waarbij de begeleiders ook worden getraind in de aanpak. Dit zorgt voor verlaging van de werkdruk bij de interne begeleiders, omdat de onderwijsadviseur alle taken hierbij uit handen neemt.

Structurele oplossing voor leerlingbegeleiding

De begeleiders vanuit Yeppe worden het gehele traject gecoacht door een onderwijsadviseur van Klaarr. Hiermee brengen zij verdieping in de didactische en pedagogische vaardigheden van de begeleiders. Zo krijg je kwalitatieve begeleiders met onderwijsvaardigheden die betaalbaar en beschikbaar zijn. Tijdens en na het programma van 3 maanden vindt er een evaluatie plaats en kan je kiezen of je door wilt gaan met Yeppe en Klaarr. Zo heb je de mogelijkheid om te bouwen aan structurele en kwalitatieve begeleiding op school.

Download flyer

Meer weten over het leerlingondersteuningsprogramma van Klaarr en Yeppe?

Neem contact op met één van onze adviseurs

Back To Top