Skip to content

Vanaf 2021 mogen scholen geen gebruik meer maken van de Cito LVS-toetsen voor kleuters. Een goed alternatief is KIJK!, een veelgebruikt en gewaardeerd kindvolgsysteem voor o.a. groep 1-2 van de basisschool. Uit onze ervaring blijkt dat scholen alleen optimaal gebruik maken van KIJK! na ondersteuning bij de invoering. Klaarr Educatie ondersteunt scholen bij de implementatie van KIJK voor peuters en leerlingen op de basisschool.

Onze gecertificeerde trainers verzorgen onderstaand breed aanbod voor professionalisering bij het kindvolgsysteem KIJK!

  • Voorlichtingsbijeenkomst
  • Implementatietraining en -ondersteuning
  • Opfriscursus
  • Nascholingscursus
  • Module Beredeneerd Aanbod
  • Verdiepingstrajecten

KIJK! is het meest gebruikte systeem voor observatie en registratie op basisscholen en kinderopvang. Het is een werkwijze waarmee professionals in scholen en de kinderopvang de ontwikkeling van  kinderen van 0 t/m 8 jaar in kaart brengen, daarop een afgestemd aanbod ontwerpen en monitoren wat het effect daarvan is op de ontwikkeling van de kinderen.

Dat is geen voortdurende extra taak: 2 keer per jaar (bijvoorbeeld in januari en juli) wordt van elk kind een registratie gemaakt. In de periode ervoor wordt geobserveerd, genoteerd en gereflecteerd. Het is een volledig digitaal systeem waarmee je – met je persoonlijke inlog – op elke plek kunt werken. Er zijn handleidingen en activiteitenboeken, waarvan je de praktische tips en klant-en-klare activiteiten direct kunt gebruiken.

KIJK! heeft op elk gewenst moment gegevens beschikbaar, klaar om uit te draaien wat je nodig hebt: een rapport per kind, een groepsoverzicht, een groepsplan.

Meer informatie over het leerlingobservatiesysteem KIJK!

Heb je vragen of wil je advies over de volgende stap met het leerlingobservatiesysteem KIJK! in jouw school? Neem contact op met één van onze onderwijsadviseurs voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Back To Top