Skip to content

Sinds 1 augustus 2021 is het bij wet verplicht gesteld om doelgerichter en samenhangender te werken aan actief burgerschap en sociale cohesie. De Vreedzame School is een onderwijsprogramma dat helpt bij het ontwikkelen van sociale competenties die kinderen nodig hebben om een betrokken en actieve rol te spelen in de samenleving. Onze onderwijsadviseurs helpen scholen bij de implementatie van dit programma in de school.

Opfriscursus Vreedzame School

Ben je al een Vreedzame School en heb je veel nieuwe leerkrachten in het team of wil je de vaardigheden van het team weer even opfrissen? Klaarr biedt opfristrainingen Vreedzame School op maat gemaakt voor het team. Meer informatie? Neem contact op met onze onderwijsadviseur Marianne Effting.

De school als leefgemeenschap

Om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij hebben leerlingen als (toekomstige) burger bepaalde kennis en vaardigheden nodig. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat je een eigen mening hebt, deze kunt verwoorden en daarvoor argumenten kunt aandragen. Ook is het belangrijk dat kinderen leren luisteren naar elkaar, rekening houden met de ander en samen besluiten kunnen nemen.

Programma de Vreedzame School

De Vreedzame School is meer een leefwijze dan een methode. In het programma de Vreedzame School leren kinderen dat zij deel uitmaken van een gemeenschap waarin ze rekening houden met anderen en verantwoordelijkheid voelen voor het algemene belang. Ze leren luisteren naar anderen, initiatief nemen, samen tot beslissingen komen en conflicten op een constructieve manier oplossen. In het programma de Vreedzame School leren kinderen:

  • overleggen
  • een mening te vormen en uit te dragen
  • rekening te houden met andere standpunten
  • om te gaan met conflicten
  • verantwoordelijkheid te dragen
  • open te staan voor verschillen
  • wat de democratische spelregels zijn

Afstemming programma op de groep

Een veilig en positief schoolklimaat is een voorwaarde voor burgerschapsonderwijs en andersom draagt burgerschapsonderwijs bij aan een positief en veilig schoolklimaat. Het sociale klimaat kan verschillen per groep. Daarom is het goed om binnen het programma de Vreedzame School altijd goed te kijken naar de persoonlijke behoeften van de leerkracht en de klas.

Duurzame aanpak van burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs is eigenlijk niet iets waar je eenmalig aandacht aan geeft. Ontwikkeling van sociale competenties en burgerschapsvaardigheden vraagt om een schoolcultuur waarin het gehele schoolteam dezelfde houding en waarden uitstraalt. Dat begint bij een heldere visie en aanpak. Wat betekent burgerschapsonderwijs voor de school, hoe kun je dat samen vormgeven, welke keuzes maak je daarin en hoe zorg je dat er blijvend aandacht is voor deze vaardigheden? Onze onderwijsadviseurs kunnen scholen helpen bij het vormgeven van beleid op burgerschapsonderwijs.

Wil je meer weten over de Vreedzame School?

Onze onderwijsadviseurs vertellen je er graag meer over. Neem contact op voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek.

Back To Top